FI EN

Hälsa, välfärd och levnadsvanor (HEALTH)

I forskningen inom temaområdet fästs det särskild uppmärksamhet vid sådana mekanismer som permanent ändrar på människors beteende och som utnyttjar de senaste årtiondenas resultat inom vetenskapen. Det finns gott om information som har att göra med hälsa och välbefinnande, men finländarna tar inte till sig rekommendationer som gäller deras levnadsvanor. Inte heller kan information om sådana levnadsvanor som främjar hälsa och välbefinnande utnyttjas i tillräcklig grad. Med tanke på temat är det ytterst viktigt att olika grupper identifieras och att det utreds vilka som är deras intressen och motiverande faktorer. Det är viktigt med en internationell kontext och internationellt samarbete. Vilka framgångsrika åtgärder inom hälsa och välbefinnande har vidtagits på andra håll; vilka är lärdomarna av dessa och vad kunde överföras till eller tillämpas i Finland?

Genom forskningen inom temaområdet ökas kunskapen om hur resurser kan överföras från behandling av sjukdomar till förebyggande av sjukdomar och om hur information om hälsa och välbefinnande kan framställas på ett sådant sätt att den på bästa sätt tilltalar och motiverar olika grupper och så att den kan anammas och förvandlas till permanent hälsa och välbefinnande i alla skeden av livet. Forskningen kan dessutom omfatta samhällets ansvar och möjligheter, genomslaget och den samhälleliga acceptabiliteten i fråga om olika styrmedel och lösningar samt olika sätt att uppmuntra till sunda levnadsvanor och val och olika sätt att få individen att ta större ansvar för sin egen hälsa.

Projekt:

STOP DIABETES – knowledge-based solutions
Jussi Pihlajamäki, Östra Finlands universitet, konsortieledaren
Pilvikki Absetz, Östra Finlands universitet
Jaana Lindström, THL Institutet för hälsa och välfärd
Kaisa Poutanen, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Evidence-based health promotion @work
Jaana Laitinen, Arbetshälsainstitutet, konsortieledaren
Kirsi Heikkilä-Tammi, Tammerfors universitet
Antti Matti Juhani Muhos, Uleåborgs universitet
Harri Oinas-Kukkonen, Uleåborgs universitet
Johanna Ruusuvuori, Tammerfors universitet
Stephanie Stock, University of Cologne

Inclusive promotion of health and wellbeing
Marja Vaarama, Östra Finlands universitet, konsortieledaren
Pekka Rissanen, Tammerfors universitet
Sanna Aaltonen, Finnish Youth Research Society
Kati Närhi, Jyväskylä universitet
Antti Samuli Syväjärvi, Lapplands universitet
Tarmo Valkonen, Näringslivets forskningsinstitut ETLA

Transferring child and adolescent mental health treatment to awareness, prevention and early intervention
Andre Sourander, Åbo universitet, konsortieledaren
Eila Kankaanpää, Östra Finlands universitet
Marja Kankaanranta, Jyväskylä universitet
Patrick McGrath, IWK Health Centre

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »