FI EN

Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap (CITIZEN)

Människors möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och påverka det beslutsfattande som gäller dem själva har förändrats. Nya styressätt samt förändringar i medborgarnas möjligheter till delaktighet lyfter fram ett behov att bedöma hur och var människorna kan påverka ärenden som gäller dem själva. Till stöd för bedömningen behövs en mångsidig kännedom om politiska system och förståelse i den globala omvärlden. Kunskapens kvantitet och karaktär undergår en förändring och på samma gång differentieras och specialiseras kunskapsunderlaget, vilket kan leda till ensidighet och exkludering.

RSF-programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap (CITIZEN) belyser det informationsbehov och de utmaningar som de globala förändringarna skapar för det finländska politiska systemets funktion och stabilitet. Forskningsprojekten inom programmet söker svar och lösningar på behovet att öka kunskaperna om det politiska systemet när omvärlden internationaliseras. Syftet är att förutse förändringar på ett sätt som ger bättre förutsättningar att skapa större närhet mellan institutioner och medborgare och att stärka medborgarnas deltagande samt förtroendet mellan olika befolkningsgrupper och också gentemot den offentliga makten. Forskningsgrupperna identifierar och utvecklar tillvägagångssätt som samordnar det höga tempot i politiken och den långsiktighet som de samhälleliga utmaningarna kräver.

Projekt

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU)
Anu Kantola, Helsingfors universitet, konsortieledare
Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet, vice konsortieledare
Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki, interaktionsansvarig
Mika Maliranta, Näringslivets forskningsinstitut
Kaarina Nikunen, Tammerfors universitet
Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd
Markku Jokisipilä, Åbo universitet
Tanja Aitamurto, Stanford University

Participation in Long-Term Decision-Making (PALO)
Maija Setälä, Åbo universitet, konsortieledare
Henri Vogt, Åbo universitet, vice konsortieledare, interaktionsansvarig
Kaisa Herne, Tammerfors universitet
Juha Hiedanpää, Naturresursinstitutet
Lauri Rapeli, Åbo Akademi

Collaborative Remedies for Fragmented Societies (CORE)
Lasse Peltonen, Östra Finlands universitet, konsortieledare
Heli Saarikoski, Finlands miljöcentral, vice konsortieledare
Maija Faehnle, Finlands miljöcentral, interaktionsansvarig
Nina Helander, Tammerfors universitet
Tapio Litmanen, Jyväskylä universitet
Pia Polsa, Hanken Svenska handelshögskolan
Ismo Pölönen, Östra Finlands universitet
Greta Waissi, Linnunmaa Oy

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »