FI EN

Ett urbaniserande samhälle (URBAN)

Även om Finland har urbaniserats i snabb takt, ligger vi fortfarande efter övriga västeuropeiska länder vad gäller urbaniseringen. Finland har vissa fördelar av att vara ett land som försöker ta igen försprånget. Vi kan analysera hur urbaniseringen har gått i andra länder och utnyttja denna kunskap i vår egen urbaniseringsprocess. Man har som mål att med hjälp av forskningen finna lösningar bl.a. på följande frågor: hur städer svarar mot invånarnas behov; vilka faktorer ökar städernas dragningskraft och konkurrenskraft; hur de stöder innovationer och hur det bildas fungerande arbetsmarknader i städer och på vilket sätt starkare städer leder till ökad livskraft i omgivande regioner.

Forskningen ökar kunskaperna om urbaniseringen och om vilka konsekvenser urbaniseringen har för växelverkan mellan städer och regioner och för regionernas livskraft. Synvinklarna innefattar bl.a. digitaliseringen och resurseffektiviteten. Information behövs även om hur och med vilka medel hälsa och välbefinnande kan främjas och hur bl.a. samhällsplaneringen, planläggnings- och markanvändningspolitiken samt bostadspolitiken, beskattningen och näringspolitiken inverkar på urbaniseringen. Forskningen producerar bl.a. svar på följande frågor som gäller konsekvenserna av urbaniseringen: hur och var människor kommer att bo i framtiden; var de olika samhällsfunktionerna ska finnas; hur mobiliteten ska genomföras; hur de sociala och hälsomässiga problemen förändras; hur energi produceras och i vilken mån det finns olika resurser att tillgå (bl.a. luftkvalitet, rent vatten och mat). I granskningen kan även glesbebyggda och centraliserade samhällsstrukturer jämföras med tanke på de olika hållbarhetsaspekterna samt de olika målen, såsom energiproduktionen, konsumtionen, näringarna, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden. Dessutom beaktas hur förändringar i befolkningsstrukturen, en differentiering av hushållen och levnadsvanorna, ökad multilokalitet, internationaliseringen samt skillnader i människors värdegrunder och sätt att agera påverkar städernas utveckling.

Projekt:

Urbanisation, mobilities and immigration
Jussi Jauhiainen, Åbo universitet, konsortieledaren
Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
Marko Peter Joas, Åbo Akademi
Timo Kauppinen, THL Institutet för hälsa och välfärd
Panu Lehtovuori, Tammerfors universitet
Tuomas Martikainen, Migrationinstitutet
Tiit Tammaru, University of Tartu

Beyond MALPE coordination: integrative envisioning
Raine Mäntysalo, Aalto-universitetet, konsortieledaren
Simin Davoudi, Newcastle University
Juha Honkatukia, Teknologiska forskningscentralen VTT AB
Jouni Häkli, Tammerfors universitet
Kati‐Jasmin Kosonen, Tampere City Region
Kimmo Lapintie, Aalto-universitetet
Ari Nissinen, Finlands miljöcentral
Petter Næs, Norwegian University of Life Sciences
Joseph Ravetz, University of Manchester
Maria Ritola, Demos Helsinki
Hannu Tervo, Jyväskylä universitet
Jarmo Vakkuri, Tammerfors universitet

Dwellers in agile cities
Helena Leino, Tammerfors universitet, konsortieledaren
Markku Hedman, Tammerfors universitet
Mikael Hildén, Finlands miljöcentral
Liisa Häikiö, Tammerfors universitet
Markus Laine, Tammerfors universitet
Nina Wessberg, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »