FI EN

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt (ADAPT)

Det finländska samhället påverkas väsentligt av många globala förändringstrender. Exempelvis är fördröjningen av och osäkerheten i den ekonomiska tillväxten, klimatförändringen m.fl. miljöhot samt pandemier och olika slags nya hot mot hälsan liksom även demografiska förskjutningar förändringar som det finländska samhället måste kunna anpassa sig till. En del förändringar är förutsägbara, men samtidigt måste man även kunna reagera på osannolika och fullständigt oförutsägbara förändringar. Anpassningsförmåga är en central del av samhällets, samfundens och individernas handlingsförmåga. Den egenskapen bereder möjligheter för en hållbar tillväxt och ett effektivt utnyttjande av resurser.

Syftet med RSF-programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt är att få fram svar på frågor om hur samhällets, samfundens och individernas krafter och resurser samt de nya kombinationerna av dessa på bästa sätt skulle stödja en övergripande anpassningsförmåga. Projekten inom programmet förväntas ta fram en mångsidig kunskapsgrund och framförhållning och lösningar för att hjälpa individer, gemenskaper och samhället förstå och förbereda sig för förändring. Forskning behövs också för att identifiera hinder för anpassning såsom institutionellt processberoende jämte social och kulturell praxis samt hinder för utveckling av lösningar som eliminerar hinder.

Projekt

Creative Adaptation to Wicked Socio-Environmental Disruptions (WISE)
Janne Hukkinen, Helsingfors universitet, konsortieledaren
Paavo Järvensivu, forskningsenheten BIOS, interaktionsansvarig
Sakari Kuikka, Helsingfors universitet
Turo-Kimmo Lehtonen, Tammerfors universitet
Peter Lund, Aalto-universitetet
Markku Wilenius, Åbo universitet

Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (BlueAdapt)
Anna-Stiina Heiskanen, Finlands miljöcentral, konsortieledaren
Mikael Sokero, Demos Helsinki, interaktionsansvarig
Markku Ollikainen, Helsingfors universitet
Otso Ovaskainen, Helsingfors universitet
Jukka Similä, Lapplands universitet
Niko Soininen, Östra Finlands universitet
Laura Tuomi, Meteorologiska institutet

Novel Soil Management Practices – Key for Sustainable Bioeconomy and Climate Change Mitigation (SOMPA)
Raisa Mäkipää, Naturresursinstitutet, konsortieledaren
Kati Berninger, Tyrsky Consulting, interaktionsansvarig
Kati Kulovesi, Östra Finlands universitet
Kristiina Regina/Raija Laiho, Naturresursinstitutet
Timo Vesala, Helsingfors universitet
Heikki Lehtonen, Naturresursinstitutet
Aleksi Lehtonen, Naturresursinstitutet
Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral

Improving the Information Base and Optimising Service Solutions to Support Social Welfare and Healthcare Reform (IMPRO)
Tiina Laatikainen, Östra Finlands universitet, konsortieledaren
Marko Lähteenmäki, Institutet för hälsa och välfärd, interaktionsansvarig
Pasi Fränti, Östra Finlands universitet
Miika Linna, Aalto-universitetet
Kristiina Manderbacka, Institutet för hälsa och välfärd
Jarmo Rusanen, Uleåborgs universitet
Markku Tykkyläinen, Östra Finlands universitet

Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (IBC-CARBON)
Martin Forsius, Finlands miljöcentral, konsortieledaren
Saija Kuusela, Finlands miljöcentral, interaktionsansvarig
Anna-Kaisa Kosenius, Helsingfors universitet
Timo Kumpula, Östra Finlands universitet
Atte Moilanen, Helsingfors universitet
Annikki Mäkelä, Helsingfors universitet

Manufacturing 4.0 – Strategies for Technological, Economic, Educational and Social Policy Adoption
Kari Ullakko, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT, konsortieledaren
Anna Huusko, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT, interaktionsansvarig 
Mikael Collan, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT 
Heikki Handroos, Villmanstrands tekniska universitet
Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
Jari Kaivo-oja, Åbo universitet
Jouni Välijärvi, Jyväskylä universitet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »