FI EN

Program och projekt

RSF:s program söker svar på samhällsutmaningar och tar fram lösningar

Forskningen inom rådet för strategisk forsknings (RSF) program är lösningsinriktad och mångvetenskaplig. Ett nära samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat spelar en avgörande roll inom programmen.

Det är statsrådet som definierar behovet av forskning. RSF föreslår årligen teman till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana och prioritetsområdena. Efter statsrådets beslut kan RSF lansera sina program. De projekt som finansieras inom ett och samma program bildar en tematisk helhet.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »