FI EN

Ansök om matchande bidrag för EU-projekt

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi kan bevilja s.k. matchande bidrag på nationell nivå till EU-finansierade forskningsprojekt förutsatt att projekten överensstämmer med de tema- och prioritetsområden som statsrådet fastslagit. Projekten måste även passa in i RSF:s programram. RSF har beslutat att rikta de matchande bidragen till sådana forskningsprojekt som har fått finansiering inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Målet med bidraget, som anvisas till forskningsplatser, är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar. Projektens slutrapporter ska därför också innehålla en kvalitativ beskrivning av hur bidraget har inverkat på och bidragit till internationellt samarbete.

Forskningsplatser kan lämna in sin ansökan genast efter att de fått det slutliga undertecknade finansieringsbeslutet från EU-kommissionen. Ansökan kan inlämnas fortlöpande under året.

Utlysningstexten

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »