FI EN

Ansök om RSF-finansiering


Finansieringen för strategisk forskning riktas till omfattande mångvetenskapliga forskningskonsortier som framhäver en aktiv och löpande växelverkan med de som utnyttjar forskningens resultat.

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning stöder långsiktig och mångvetenskaplig forskning vars ändamål är att finna lösningar på utmaningar i det finländska samhället. Finansieringen syftar också till att främja dels näringslivets förnyelse och konkurrenskraft, dels utvecklingen av arbetslivet och den offentliga sektorn. Samtidigt är målet att ta fram en metod för att bättre nå ut till de som utnyttjar forskningsresultat med samhälleligt relevant och högkvalitativ forskningskunskap samt för att stärka förutsättningarna för faktabaserat beslutsfattande i samhället.

Finansieringsbesluten fattas av rådet för strategisk forskning (RSF). RSF ansvarar också för projektuppföljningen och utvärderingen av forskningens effektfullhet.

Utlysningstexter ser du här

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »