FI EN

Programförslag

Nya akademiprogram

2018 års förslag

Under november 2018 samlade Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning (RSF) in förslag om teman för nya akademiprogram och strategiska forskningsteman. Totalt 250 förslag samlades in genom ett öppet webbformulär. Det insamlade materialet behandlades och bearbetades i en verkstad för alla vetenskapliga forskningsråd i mars 2019. Akademins styrelse beslutade om nya akademiprogram i augusti 2019.

 

2017 års förslag

I november 2017 öppnade Akademin en webbenkät som lockade till sig drygt 205 förslag till nya akademiprogram. Akademins forskningsråd behandlade förslagen vid en workshop i mars 2018. Forskningsråden valde ut åtta förslag som potentiella akademiprogram. Akademins styrelse skall besluta i juni 2018 om vilka teman som blir nya akademiprogram.

 

2016 års förslag

I december 2016 öppnade Akademin en webbenkät som lockade till sig drygt 250 förslag till nya akademiprogram. Akademins forskningsråd behandlade förslagen vid en workshop den 3 februari 2017. Forskningsråden valde ut elva förslag som potentiella akademiprogram. Akademins styrelse beslutade i juni 2017 om vilka teman som blir nya akademiprogram.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »