FI EN

Mineraltillgångar och materialersättning (MISU) 2014-2021


Tillgången på sådana sällsynta mineraler som behövs i den nya teknologins produkter har vuxit till en svårhanterlig fråga. Just den allt mer komplexa frågan om mineraltillgångarna och behovet av att studera frågan på systemnivå bildar en central utgångspunkt för akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU 2014–2021).

Programmet ska grundligt och i bred skala ta fram kunskap om sällsynta, i synnerhet metalliska mineralers förekomst och egenskaper, om hur de processas, används och återvinns samt om material som ersätter metaller. Programmets mål är att skapa en kunskapsbas som möjliggör ansvarsfull gruvdrift och återvinning där effekterna på både naturen och det omgivande samhället beaktas. Nya lösningar förutsätter på grundforskning baserad exakt kunskap och multidisciplinär förståelse.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »