FI EN

Media och samhälle (MediaSoc)

Samhället har medifierats. Ett nytt slag av mediemättnad kan skönjas såväl i ekonomin, politiken och civilsamhället som i människornas vardagliga relationer. Medierna har på en och samma gång blivit en viktigare, mer komplicerad och allt oförutsägbarare faktor som påverkar hela samhällets och kulturens utformning.

Akademiprogrammet Media och samhälle förnyar samhällsforskningen i Finland genom att föra samman olika forskningsgrenar och infallsvinklar och koppla dem till en aktuell tematik av största samhälleliga relevans. Programmets mångvetenskapliga infallsvinkel tar sikte på att identifiera, analysera och förklara samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender i anknytning till ämnet – samt öppna horisonter för nya lösningar och samhälleliga val.

Finansieringsperioden börjar den 1 januari 2019 och slutar den 31 december 2022.

lista över finansierade projekt (23.11.2018)

Programbeskrivning

Mediasoc_WEB.png
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »