FI EN

Akademiprogrammet Syntetisk biologi FinSynBio, 2013-2019


Syntetisk biologi är ett nytt, internationellt kraftigt växande mångvetenskapligt forskningsfält som integrerar bl.a. biovetenskaper och medicinska, fysikaliskkemiska och tekniska vetenskaper. Ett av dess syften är att skräddarsy och bygga nya biologiska komponenter, t.ex. biokatalysatorer eller genetiska kretsar, och att av dem sammanställa biologiska apparater och tillverkningssystem, exempelvis tillverkningsceller.

Akademiprogrammet Syntetisk biologi (FinSynBio 2013-2019) vill på ett nytt sätt och i bred skala kombinera infallsvinklar från molekylärbiologi, biokemi, beräkningsvetenskap och datorstödd modellering, process- och materialteknik samt kemi och fysik. Dessa infallsvinklar ska då inte ses som separata eller självständiga områden, utan integreras i ett helgjutet samarbete. Forskningsområdet representerar således en mångvetenskaplig infallsvinkel.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »