FI EN

Digital humanvetenskap (DIGIHUM) 2016-2022


Digital humanvetenskap (eng. digital humanities) är ett nytt begrepp som syftar på användning av ny teknik inom den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningen. Akademiprogrammet Digital humanvetenskap (DIGIHUM 2016–2019) behandlar nya metoder och tekniker där digital teknik och den moderna datavetenskapens metoder används i insamlingen, hanteringen och analysen av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmaterial.

Finland har en stark tradition inom digital humanvetenskap. Genom att samla och förena det idag spridda kunnandet har landet möjligheter att nå världstoppen inom detta snabbt avancerande område. Programmet utgår från behoven inom grundforskningen, men den teknologiska utvecklingen erbjuder också praktiska tillämpningsmöjligheter som det lönar sig att utforska.

Då forskningen utvecklas krävs brett samarbete mellan forskare, tekniska experter, representanter för s.k. minnesorganisationer (bibliotek, arkiv) samt personer som administrerar och utvecklar databaser. I programmet granskas dessutom digitaliseringsutvecklingen som ett kulturellt och samhälleligt fenomen.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »