FI EN

Forskningsprogrammet Arbetets och välfärdens framtid (WORK)

 

Forskningsprogrammet utgår ifrån att öppna gränserna mellan förståelsen av och forskningen i arbete och välbefinnande så att de svarar på framtidens
utmaningar. Relationen mellan arbete och välbefinnande ses som en komplicerad och mångfasetterad företeelse.

Arbetsbegreppet utvidgas från att enbart  gälla arbetsmarknader till att också omfatta olika informella arbeten och andra funktioner som är viktiga för samhällets kontinuitet och som inte vanligtvis ses som "arbete", såsom studier.

Välfärd definieras att täcka medborgares/arbetares materiella uppehälle och allt slags annat välbefinnande, också arbetsgemenskapens välbefinnande. Förbindelsen mellan "arbete" och välbefinnande granskas förutom för personer i arbetsför ålder, också för dem som nyss uppnått och de som överskridit arbetsför ålder.

Programbeskrivningen

Projekten (på engelska)

Evaluation report (på engelska)

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »