FI EN

Det mänskliga medvetandet (MIND)


Inom akademiprogrammet Det mänskliga medvetandet (MIND 2013–2016) bedrivs forskning om det mänskliga sinnet och dess neurala mekanismer i kulturella och samhälleliga kontexter. Programmets mål är att konsolidera det splittrade forskningsfältet, främja möten mellan olika vetenskapliga discipliner och föra samman nationella och internationella forskarnätverk samt att garantera att forskningen inom detta fält fortsättningsvis håller en hög internationell nivå.

Forskningen kan nyttiggöras i hanteringen av många aktuella frågor och utmaningar. Bland dem kan nämnas inlärning, hjärnans och sinnets mognadsprocess, åldrandet, mental hälsa och sjukdom, berusningsmedel och beroende, globaliseringen, flyktingproblematiken och kulturmöten och -kollisioner till följd av konflikter, digitala medier samt samhällsplanering. Forskningsresultaten kan ge betydande samhällsnytta som i bästa fall inte bara ökar människornas välfärd och livskvalitet, utan också genererar ekonomisk nytta.

Programmet består av 22 forskningsprojekt. Finansieringsbudgeten för åren 2013–2016 är 13,4 miljoner euro.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »