FI EN

Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA)


Akademiprogrammet Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA 2012–2016) är ett mångvetenskapligt forskningsprogram som ska ta fram ny forskningskunskap som ska bidra till en hållbar hantering av vatten och vattenresurser och till att de framtida vattenresurserna är tillräckliga och säkra.

Vattenforskning är ett synnerligen omfångsrikt forskningsområde med kopplingar till olika discipliner och sektorer. Överlag kan man säga att vatten och frågor som gäller vatten inte kan ses som ett eget separat område utan som någonting som har ett gemensamt gränssnitt med ett flertal andra frågekomplex. I en miljö- och samhällskontext har vatten kopplingar till bl.a. miljömässiga, sociala, politiska och ekonomiska förändringar som alla påverkar vattenmiljöns tillstånd, vattnets användbarhet, tillgången på vatten och vattenförbrukningen. Också vattnets kontaktytor med kulturella, hälsomässiga och säkerhetsmässiga aspekter är viktiga.

Programmet består av tolv nationella forskningsprojekt och internationella samprojekt.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »