FI EN

Finansieringsbeslut

Klicka på utlysningen i schemat för att se beslutsfattarna, ansökningarnas status och beslutsdatumen. Utlysningarna i schemat visas enligt avslutningsår. När utlysningen är öppen, säger status ”Utlysningen har öppnat”.  Ansökningen behandlas, bedöms eller bereds för beslutsfattandet efter att utlysningen har stängts. Då säger status ”Bedömning pågår”. Efter beslutsfattandet säger status ”Besluten har fattats”. När finansieringsbesluten har fattats, finns en lista på alla finansierade projekt under beslutsdatumen.  Finansieringsbesluten gällande septemberutlysningens ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare fattas i två steg. Därför finns det två beslutsdagar för bidragsformerna i fråga.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »