FI EN

Ansökningarnas bedömning och beslut

I Finlands Akademis forskningsfinansiering särskild vikt läggs vid forskningens kvalitet, vetenskapliga genomslag och förmåga till förnyelse. Målet är att möjliggöra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. De projekt som finansieras ska vara samhälleligt relevanta och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med samhället under hela finansieringsperioden.  Projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga genomslag bedöms kollegialt av både inhemska och internationella experter.

Efter utlysningen har stängts, Akademis tjänstemän förbereder bedömningen, går igenom ansökningar och begär de nödvändiga rättelser.  De ansökningar som vi får in behandlas och bedöms utgående från om det rör sig om en utlysning som genomförs i ett eller två steg. I regel bedöms ansökningar av en internationell expertpanel. Bedömningspaneler sammanträder för att diskutera ansökningarna och sökandes vetenskapliga förtjänster samt för att bereda ett preliminärt utlåtande för varje ansökan. Ytterligare rangordnar panelerna ansökningar med de högsta betyg. Efter bedömningen blir medlemmar av Akademins förtroendeorgan bekanta med bedömningsutlåtandena och ansökningarna. Finansieringsbeslut förbereds i beredningsmöten och efter föredragningen fattas i beslutsmöten. I regel, fattas finansieringsbeslut på basis av ansökans kollegiala bedömning och Akademins forskningspolitiska mål. 

Finlands Akademis forskningsfinansiering följer ansvarsfulla verksamhetssätt med att beakta jävighet, sekretess, jämställdhet och lika behandling, forskningsetik, öppen vetenskap och hållbar utveckling.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Finlands Akademis bedömning och beslutsfattande, septemberutlysningens ansökningar som exempel

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »