FI EN

Bedömning och Beslut

Finlands Akademis finansieringsbeslut baserar sig på kollegial bedömning av ansökningar. Jämlik behandling av sökandena beaktas i alla skeden av bedömningen och beslutsfattandet. Akademin publicerar bedömningsanvisningar, grunderna för finansieringsbeslut och förtroendeorganens riktlinjer på Akademins webbplats innan utlysningar öppnas. 

Bedömning

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »