FI EN

Nytt och ofta ställda frågor

Utlysningstext har förnyats

Nu publiceras utlysningar bara på vår webbplats. Vi strävar efter bättre användbarhet med utlysningstexter som har skräddarsytts för varje utlysning. Varje utlysningstext har en ny del ”Ansökans delar och anvisningar”, som innehåller information om vad den sökande ska skriva i e-tjänsten (SARA). Vi har gjort det lättare att hitta anvisningar: alla ansökningsuppgifter finns nu i Anvisningar A-Ö, som kan användas även emellan utlysningar. Vi har också upprättat anvisningar för forskningsplatser. 

Ansökans och forskningsplanens struktur är tydligare 

Forskningsplanens struktur har bearbetat så att den är tydligare på basis av feedback från sökande och bedömare.  Några frågor som tidigare beskrevs på forskningsplanen (bl.a. den ansvariga ledarens lön, mobilitet och finansieringsplanens motiveringar) har flyttats till ansökningsblanketten, vilket lämnar mer rum för beskrivning av forskningen. Det är även möjligt att lägga till bilder, tabeller och matematiska formler i texten. I ansökan ska du ange uppgifter för publikationer som du anser vara de viktigaste för ditt projekt, vilket vi har gjort lättare med publikationsdatatjänsten VIRTA.

Hur fyller man i ansökan i e-tjänsten: ofta ställda frågor

F: Kan jag placera text runt en bild i textredigeraren för forskningsplanen?

S: Nej. Du kan dock göra bilden och texten t.ex. i Microsoft Word, kopiera hela bilden och klistra den in i textredigeraren (t.ex. Ctrl + C och Ctrl + V).

F: Vilka webbläsare stöds?

S: Akademins e-tjänst stöder webbläsarna Internet Explorer 9 och senare versioner, Firefox 45 och senare versioner samt Safari 9 och senare versioner.

F: Vad är fontstorleken och radavståndet och hur stora är marginalerna i forskningsplanens PDF-version?

S: Fonten är 12 pt, radavståndet 1,15 och marginalerna 20 mm (vänster och höger).

F: Hur lång får forskningsplanen vara? Omfattar maximiantal sidor i forskningsplanen källförteckningen? Hur kontrollerar jag forskningsplanens längd medan jag fyller i textfälten?

S: Forskningsplanen får vara högst 12 sidor (15 sidor för konsortier). Källförteckningen (högst 2 sidor) ingår inte antalet. Systemet kontrollerar hur långa forskningsplanen och källförteckningen är individuellt. Du kan kolla forskningsplanens och källförteckningens längd när som helst genom att trycka på Visa forskningsplanen.

F: Varför kan jag inte fylla i samarbetspartners organisation? Varför kan jag inte fylla i samarbetspartners e-postadress? 

S: Organisationen fylls i så här: Först skriv en del av organisationens namn i fältet och välj organisationen på listan. Om organisationen finns inte, skriv ’other organisation’ i fältet och välj det på listan. Fyll i organisationens namn i fritextfältet Övrig organisation.

E-postadress fylls i så här: Kolla att du inte har mellanslag före eller efter e-postadressen. Du kan även skriva e-postadressen i fritextfältet.

F: Hur kan man stryka onödiga tomma rad i källförteckningen (radavstånd 1,15) som kopierats från Word till forskningsplanens textredigerare?

S: I forskningsplanens textredigerare: Stryka radbytet och tryck Shift+Enter för varje rad. Textredigerare: Kopiera källförteckningen till t.ex. Notepad och stryka onödiga radbyten. Sedan kopiera texten tillbaka till forskningsplanens textredigerare.

F: Varför finns det en röd triangel (obligatorisk uppgift) på fliken för forskningsplanen fast jag har bifogat forskningsplanen som PDF?

S: Triangeln försvinner när du sparar fliken Bilagor efter att du bifogat din forskningsplan.

F: Varför kan jag inte redigera ansökan? Varför är ansökans fält inte aktiva?

S: Kolla om du har givit fullmakt till en annan person att redigera din ansökan. Du kan kolla saken på fliken Fullmakt och ta bort fullmakten genom att trycka på minustecken. Endast en person åt gången kan ha fullmakt att redigera ansökan.

F: Varför kan jag inte redigera konsortiepartens ansökan som har markerats som färdig, fast utlysningen är fortfarande öppen?

S: Konsortieledaren kan öppna en färdig ansökan av en konsortiepart på nytt för eventuella kompletteringar under Mina ansökningar > Oavslutade.

F: Hur många viktigaste publikationer kan ett konsortium ange?

S: Hela konsortiet kan ange totalt högst 20 viktigaste publikationer. Konsortieparter kan komma överens om alla 20 publikationer anges i konsortieledarens ansökan eller om varje part anger sina egna publikationer (och hur många var och en anger).

F: Varför kan jag inte logga in i systemet?

S: Om du inte loggar ut ur e-tjänsten när du är färdig, kan du eventuellt få ingen tillgång till e-tjänstens inloggningssida. Då ska du rensa webbläsarens cacheminne. Öppna webbläsaren på nytt eller byt webbläsare.  

Kom ihåg att logga ut varje gång du slutar använda systemet. Om du har öppnat två eller flera samtidiga sessioner i e-tjänsten måste du stänga hela webbläsaren i samband med utloggning.

Akademiprojektsbidrag

F: Vad menar det å ena sidan att ”den ansvariga ledarens avlöningskostnader kan inkluderas i de totala projektkostnaderna högst sex månader per år under ett fyraårigt projekt” och å andra sidan att ”Akademin kan bevilja den ansvariga ledaren högst ett års finansiering av särskilt vägande skäl med anknytning till forskningen”? 

S: Ett akademiprojekts ansvariga ledare kan beviljas högst 18 månaders lön totalt i ett fyraårigt projekt: sex månader för att leda projektet och högst ett år för att forska. Motiveringar skrivs under fliken Ansvariga projektledarens lön. 

F: Kan den ansvariga ledaren i ett delprojekt inom ett konsortium med pågående akademifinansiering ansöka om akademiprojektbidrag under septemberutlysningen? 

S: Ja. Denna begränsning gäller endast konsortieledare.

F:När kan en akademiforskare ansöka om finansiering för akademiprojekt?

S: Utlysningstexten berättar även att en akademiforskare beviljas ingen finansiering för akademiprojekt under de första tre åren av hens finansieringsperiod. Det menar att en akademiforskare kan under de två sista åren av sin finansieringsperiod få akademiforskarens finansiering för forskningskostnader och leda ett akademiprojekt. Syftet med detta är att stödja forskare som tagit framsteg i sin forskarkarriär med tilläggssatsning som medverkar även efter anställningen.

 

  • En akademiforskare kan få akademiprojektfinansiering under de två sista åren av sin anställnig. Hen kan alltså ansöka om finansiering för akademiprojekt under det tredje året av sin anställnig.
  • Om den som valts till akademiforskare redan har finansiering för akademiprojekt, forskningsrådet kan överväga att bevilja överläppande finansiering för forskningskostnad eller att omvärdera finansieringens summa.
  • Akademiforskarens finansiering för forskningskostnader beviljas i två del: 3 + 2 år.

 

Forskardoktorbidrag

F: Hur räknar man mobilitetsperioden på sex månader som sökanden av forskardoktorbidrag ska ha efter doktorsexamen?

S: Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader. Läs flera svar om mobilitetskravet

 

Akademiprofessorbidrag

F: Kan jag lämna in en preliminär ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor samt en ansökan om akademiprojektbidrag? 

S: Ja.

F: Varför kan personen som deltar i den preliminära ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor i den samma utlysningen beviljas finansiering för akademiprojekt, men inte bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor?

S: Syftet med detta är att leda de sökande att välja en forskaranställning som bäst motsvarar deras karriärfas. Om du lämnar in en ansökan för mer än en forskaranställning i den samma utlysningen, endast den som inlämnades först ska behandlas. Trots detta, ville vi inte förhindra de sökande av akademiprofessorbidrag att ansöka om akademiprojektbidrag, eftersom utlysningen om anställning som akademiprofessor sker i två steg och beslut fattas tydligt senare än andra finansieringsinstrumenten i septemberutlysningen.

F: Hur många anställningar ska finansieras?

S: Vi ämnar finansiera högst tio anställningar, men siffran specifieras under året 2020.

F: Behöver jag vara professor för att ansöka om anställning som akademiprofessor?

S: Du behöver inte, även om de mesta akademiprofessorer har en bakgrund som professor. Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det vetenskapliga samfundet och på samhället överlag.

F: Min nuvarande akademiprofessur går ut i slutet av år 2021. Kan jag ansöka om fortsättning? Hur kan jag samordna månader som överlappar?

S: I den preliminära ansökan, kan du fylla i 1 januari 2022 som inledningsdag och ansöka om finansiering för fem år. Närmare anvisningar finns i utlysningstexten för andra steget.

F: Varför tar det så länge med beslutsprocessen?

S: Preliminära ansökningar bedöms tillsammans med andra ansökningar i septemberutlysningen och bedömningspanelernas tar slut först i mars 2020. Därefter behöver bedömarna tid att bli förtrogen med de preliminära ansökningarna. Forskningsråden väljar de sökande som föreslås för den allmänna sektionen för att inbjudas till det andra steget. I början av maj väljer den almänna sektionen de sökande som får bereda den egentliga ansökan. Egentliga ansökningar inbjuds till Akademin innan midsommaren. Panelerna har cirka två månader för att bli klar med bedömningsprocessen. Besluten fattas i årslutet 2020. Finansieringsperioder börjar den 1 september 2021, så att de utvalda kan förbereda sig på att ta emot sina anställningar.

F: Kan jag ansöka om akademiprofessorbidrag om jag blir pensionerad?

S: Det kan du göra, om du har överenskommit praktiska arrangemang med forskningsplatsen och fått forskningsplatsens förbindelse.

Senast ändrad 29.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »