FI EN

Ofta ställda frågor

Akademoprojektsbidrag

F:När kan en akademiforskare ansöka om finansiering för akademiprojekt?

S: Utlysningstextet berättar även att en akademiforskare beviljas ingen finansiering för akademiprojekt under de första tre åren av hens finansieringsperiod. Det menar att en akademiforskare kan under de två sista åren av sin finansieringsperiod få akademiforskarens finansiering för forskningskostnader och leda ett akademiprojekt. Syftet med detta är att stödja forskare som tagit framsteg i sin forskarkarriär med tilläggssatsning som medverkar även efter anställningen.

 

  • En akademiforskare kan få akademiprojektfinansiering under de två sista åren av sin anställnig. Hen kan alltså ansöka om finansiering för akademiprojekt under det tredje året av sin anställnig.
  • Om den som valts till akademiforskare redan har finansiering för akademiprojekt, forskningsrådet kan överväga att bevilja överläppande finansiering för forskningskostnad eller att omvärdera finansieringens summa.
  • Akademiforskarens finansiering för forskningskostnader beviljas i två del: 3 + 2 år.

Forsardoctor

 

Hur räknar man mobilitetsperioden på sex månader som sökanden av forskardoktorbidrag ska ha efter doktorsexamen?

 

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader. Läs flera svar om mobilitetskravet

 

Akademiprofessorbidrag

Varför kan personen som deltar i den preliminära ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor i den samma utlysningen beviljas finansiering för akademiprojekt, men inte bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor?

Syftet med detta är att leda de sökande att välja en forskaranställning som bäst motsvarar deras karriärfas. Om du lämnar in en ansökan för mer än en forskaranställning i den samma utlysningen, endast den som inlämnades först ska behandlas. Trots detta, ville vi inte förhindra de sökande av akademiprofessorbidrag att ansöka om akademiprojektbidrag, eftersom utlysningen om anställning som akademiprofessor sker i två steg och beslut fattas tydligt senare än andra finansieringsinstrumenten i septemberutlysningen.

Hur många anställningar ska finansieras?

Vi ämnar finansiera högst tio anställningar, men siffran specifieras under året 2020.

Behöver jag vara professor för att ansöka om anställning som akademiprofessor?

Du behöver inte, även om de mesta akademiprofessorer har en bakgrund som professor. Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det vetenskapliga samfundet och på samhället överlag.

Min nuvarande akademiprofessur går ut i slutet av år 2021. Kan jag ansöka om fortsättning? Hur kan jag samordna månader som överlappar?

I den preliminära ansökan, kan du fylla i 1 januari 2022 som inledningsdag och ansöka om finansiering för fem år. Närmare anvisningar finns i utlysningstexten för andra steget.

Varför tar det så länge med beslutsprocessen?

Preliminära ansökningar bedöms tillsammans med andra ansökningar i septemberutlysningen och bedömningspanelernas tar slut först i mars 2020. Därefter behöver bedömarna tid att bli förtrogen med de preliminära ansökningarna. Forskningsråden väljar de sökande som föreslås för den allmänna sektionen för att inbjudas till det andra steget. I början av maj väljer den almänna sektionen de sökande som får bereda den egentliga ansökan. Egentliga ansökningar inbjuds till Akademin innan midsommaren. Panelerna har cirka två månader för att bli klar med bedömningsprocessen. Besluten fattas i årslutet 2020. Finansieringsperioder börjar den 1 september 2021, så att de utvalda kan förbereda sig på att ta emot sina anställningar.

Kan jag ansöka om akademiprofessorbidrag om jag blir pensionerad?

Det kan du göra, om du har överenskommit praktiska arrangemang med forskningsplatsen och fått forskningsplatsens förbindelse.

Senast ändrad 24.6.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »