FI EN

RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020

Öppen
22.10.2019
Under behandling

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljar nationell motfinansiering till forskningsplatser på basis av sådana forskningsprojekt som har finansierats inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

RSF:s motfinansiering kan sökas på basis av projekt vars finansieringsbeslut fattats år 2015 eller därefter. Målet med finansieringen är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar.Skriva ut
Senast ändrad 12.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »