FI EN

Utlysning inom programmet Tandem Forest Values

20 juni 2019
9.9.2019
1 200 000 €
Två år. Projekten borde börja senast den 1.4.2020.
Under behandling

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik deltar i utlysningen Tandem Forest Values (TFV) tillsammans med Sveriges Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling (FORMAS), Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöministeriet. 

Centrala teman för utlysningen är produktion av biomassa, planering av skogsbruk, nya metoder och ny teknologi, byggande i trä och nya hållbara produkter och processer. 

Utlysningen finansierar konsortieprojekt, där konsortieparterna är från Finland och Sverige. I ansökningen ska ingå minst en och högst två parter från båda länder. Konsortiet leds av en forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan.

Anvisningarna och kriterierna läggs ut i utlysningstexten som kommer att publiceras på TFV:s webbplats: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/Skriva ut

Kontaktperson:

  • vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi, tfn 029 533 5038, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Senast ändrad 26.6.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »