FI EN

ERA-NET-utlysning AquaticPollutants för samprojekt

februari 2020
april 2020
850 000€
Inledning april 2021, för tre år
Kommande

Teman för denna utlysning för samprojekt under tre JPI-initiativen (Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR) är miljöverkan av nya och okända föroreningar och patogener, samhörande utveckling av antimikrobresistens i sötvattenmiljöer och havsmiljöer samt inverkan av dessa föroreningar och patogener på ekosystemens och människornas hälsa. Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö medfinansierar utlysningen med 850 000 euro, förutsatt att Europeiska kommissionen beslutar att finansiera utlysningen. Den preliminära utlysningstexten publiceras på Water JPI:s webbplats i slutet av år 2019 (uppskattat). Utlysningen öppnas för forskare i början av 2020. Den har två steg.Skriva ut

  • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • www.waterjpi.eu
Senast ändrad 19.8.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »