FI EN

Publikationsdatatjänsten VIRTA

På fliken Viktigaste publikationer (Most relevant publications) i e-tjänsten ska du mata in uppgifter för publikationer som du anser vara de viktigaste för ditt projekt.

Hämta uppgifterna från publikationsdatatjänsten VIRTA (tryck på Sök publikation).

  • Högst tio av dina egna viktigaste publikationer med tanke på projektet; högst 20 publikationer för konsortieprojekt

Om en publikations uppgifter inte hittas i VIRTA kan du mata in uppgifterna manuellt (tryck på Lägg till publikation).

  • Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)

En fullständig publikationsförteckning bifogas till ansökan under Bilagor.

Senast ändrad 9.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »