FI EN

Publikationsdatatjänsten VIRTA

På fliken Viktigaste publikationer  (Most relevant publications) på ansökningsblanketten ska du ange uppgifter för publikationer som du anser vara de viktigaste för ditt projekt.

Hämta uppgifterna från publikationsdatatjänsten VIRTA (tryck på Sök publikation).

  • Högst tio av dina viktigaste publikationer för projektet, högst 20 publikationer för konsortieprojekt.

Om en publikations uppgifter inte hittas i publikationsdatatjänsten VIRTA kan du mata in uppgifterna manuellt (tryck på Lägg till publikation).

  • Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)

En fullständig publikationsförteckning bifogas till ansökan under Bilagor.

Senast ändrad 30.10.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »