FI EN

Publicitet

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) myndighetshandligar är offentliga om inte något annat stadgas i lag. De viktigaste stadganden om sekretess finns i lagens 24 paragrafen. Hur personuppgifter behandlas och utlämnas eller inte utlämnas stadgas i dataskyddslag (1050/2018).

Förutom abstrakt, forskningsplaner, planskisser och progressrapporter, är ansökningar för akademifinansiering och dess bilagor i regel offentliga handlingar.

Expertutlåtanden om ansökan, den sökande och forskningsplanen är sekretessbelagd information, men den sökande i fråga har rätt att få vetskap om sitt expertutlåtande.

Forskningsfinansieringsbeslut är offentliga. Akademin publicerar på sin webbplats finansieringsmottagarens namn, organisation, forskningsämne, offentlig beskrivning samt mottaget anslag.

Utlämnande av uppgifter

Akademin utnyttjar informationen i ansökan för att utföra bedömningen. Informationen sparas i Akademins datasystem för forskningsfinansiering. Den sökande kan granska sparad information om sig själv. En skriftlig begäran om att få granska sin information skickas till Akademin, som verkar som registerförare. Personuppgifter utlämnas endast ifall de villkor som föreskrivs i personuppgiftslagen (1050/2018) uppfylls.

Senast ändrad 8.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »