FI EN

Progressrapport

Om du söker finansiering från Finlands Akademi före finansieringsperioden i beslutet löpt ut, eller efter finansieringsperioden löpt ut men innan du har lämnat in forskningsrapporten, ska du lämna in en progressrapport för varje orapporterad beslut som en bilaga till den nya ansökan. Progressrapporten ersätter inte forskningsrapporten.

Om den sökande fungerar som ansvarig ledare för ett akademifinansierad projekt som inte har lämnat in en slutrapport ska till ansökan bifogas en progressrapport. Progressrapporten ska beredas enligt följande struktur:

Rubrik:Progressrapport/-rapporter på den ansvariga ledarens projekt

Sökandes namn, nya ansökans nummer

Progressrapport 

Om det finns flera rapporter, sätts varje projekt skilt i samma bilaga

  • projektets nyckeluppgifter: beslutsnummer, projektets namn, finansieringsinstrument, beviljad finansiering, finansieringsperiod
  • publikationsuppgifter hittills: antal publikationer, antal publikationer i utländska publikationer med referee-praxis samt bibliografiska uppgifter för de viktigaste publikationerna
  • sammansättningen av den forskargrupp som finansieras inom projektet: antal forskare samt namn på heltidsanställda forskare
  • kort beskrivning av hur projektet fortskridit (max. 2 500 tecken)
  • kort beskrivning av hur den finansiering som söks anknyter till projektet i fråga.

Progressrapporten ska skrivas på samma språk som själva ansökan. Rapporten/rapporterna bifogas ansökan (som ett dokument) i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_report.

Senast ändrad 18.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »