FI EN

Planskiss: akademiprofessor

Planskiss i ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor

Planskissen får vara högst sex sidor lång.  Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten (namn årtal). Du kan inte använda fotnoter.

Planskissen ska göras enligt följande struktur:

Information för sökande och projekt

 • projektets namn
 • sökandes namn
 • forskningsplats

Grundtanken bakom forskningen och dess genomförande

 • Bakgrund och mål
 • Förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag
 • Potential för genombrott (vetenskapens förnyelse)
 • Genomförande och tidtabell
 • Material, data och forskningsmetoder
 • Beskrivning av forskningsgruppen och eventuellt nationell och internationell samarbete

Källförteckning

Planskissen bifogas vid ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent.

Ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst (SARA) samt av pdf-bilagor, såsom planskissen

Senast ändrad 13.11.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »