FI EN

Offentlig projektbeskrivning

När ditt projekt fått finansiering publicerar Akademin projektbeskrivningen på sin webbplats. Beskrivningen är den som du har uppgett i e-tjänsten. Finsk- eller svenskspråkiga sökande skriver beskrivningen på finska eller svenska på ansökningsblanketten. Alla sökande ska även skriva en projektbeskrivning på engelska.

Den offentliga projektbeskrivningen är ett sätt för Akademin och forskare att sprida information om den forskning som finansieras. Därför är det viktigt att forskningen beskrivs på ett så klart och lättfattligt sätt som möjligt.

Maximilängd är 1000 tecken.

Beskriv:

 • forskningsprojektets ämne och motivering
 • det material och de forskningsmetoder som ska utnyttjas (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial osv.)
 • var forskningen utförs
 • forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
 • andra intressanta aspekter
 • om relevant, en länk till forskarens webbplats, om den innehåller mer information om ämnet
 • om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet.

Akademin redigerar inte de offentliga projekbeskrivningar för finansierade projekt, utan det är den sökande själv som bär ansvaret för dess innehåll, språkriktighet och stil. Forskare som har beviljats finansiering kan göra ändringar i och komplettera projektets offentliga beskrivning före finansieringen tas emot.

Senast ändrad 29.3.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »