FI EN

Mobilitetsersättning inom forskningsprojekt

Mobilitetsersättningen som betalas i forskningsprojekt är en skattebelagd ersättning som är oberoende av mållandet eller den period som forskaren vistas utomlands. Lönebikostnaderna innehålls från ersättningen:

  • Forskare utan underhållsberättigade barn eller andra underhållsberättigade:1 050 euro/mån
  • Forskare med underhållsberättigade barn eller andra underhållsberättigade:1 500 euro/mån

Mobilitetsersättningen söks i forskningsprojektets (t.ex. akademiprojekt, akademiprogram, forskaranställningar) ursprungliga ansökan som en forskningskostnad som hänför sig till genomförandet av forskningsplanen. Den rekommenderade summan täcker de högre levnadskostnader som uppkommer av vistelsen utomlands.

Mobilitetsersättningen söks på fliken Projektets finansiering under Övriga kostnader.  Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader. Om forskaren och forskarens familj vistas utomlands minst sex månader kan finansiering sökas också för familjens resekostnader. Mobilitetsersättningen ska motiveras.

Ersättningssummorna är Akademins rekommendationer och utgör beräkningsgrunder för finansieringsbeslutet.

Senast ändrad 29.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »