FI EN

IPR (Intellectual Property Rights)

IPR är en förkortning av de engelska orden Intellectual Property Rights. I Finland talar man ofta om immateriella rättigheter. Till immateriella rättigheter räknas bl.a. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, firmanamnsrätt, skydd av integrerade kretsar och kretsmönster samt rätt till förädlade växter. Mer information om utnyttjandet av forskningsresultat och om IPR-frågor finns i Finlands Akademis IPR-handbok för forskare.

Immateriella rättigheter för det akademifinansierade projektets resultat ska avtalas mellan projektets parter. Överenskommelser ska göras skriftligt så snabbt som möjligt efter finansieringsbeslutet. Dessutom ska parterna vid projektets start komma överens om ägande- och nyttjanderätten till det material som ska användas inom projektet. 

Material och apparater som anskaffats med finansiering från Akademin ägs och förvaltas av forskningsplatsen. Projektparter som söker finansiering för forskningsinfrastruktur kan komma överens med en annan procedur; du ska göra överenskommelser skriftligt och meddela Akademin när du söker infrastrukturfinansiering. 

För de forskare som arbetar i akademifinansierade projekt tillämpas antingen lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar eller lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, beroende på var forskarna arbetar. För en forskare som arbetar vid en högskola tillämpas lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, medan för forskare som arbetar vid forskningsinstitut och företag tillämpas lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar.

Enligt båda lagarna är uppfinnaren skyldig att göra en uppfinningsanmälan när hen har gjort en patenterbar uppfinning. Om forskningsplatsen övertar rättigheterna till uppfinningen, har uppfinnaren rätt att få en skälig ersättning för uppfinningen.

Enligt beslut av Akademins styrelse (14.11.2006) och fr.o.m. år 2007 ska de uppfinningar som görs i akademifinansierade projekt samt de uppfinningar som görs av tjänsteforskare anses ha gjorts i avtalsforskning. Beslutet gäller inte för sådana projekt som fått finansiering från tidigare utlysningar; uppfinningar som gjorts i dessa anses ha gjorts främst i öppen forskning.

Vanligen ger universitet och forskningsinstitut råd coh stöd angående utnyttjandet av forskningsresultaten och immateriella rättigheter.

Kontaktpersoner

Senast ändrad 29.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »