FI EN

Inbjudan av utländsk organisation

Det finns inte någon standardstruktur för en inbjudan av en utländsk organisation. Av inbjudan ska minst framgå

  • namn på den person som inbjuder, personens ställning i organisationen,
  • den person som inbjuds,
  • planerade datum för besöket och
  • besökets syfte samt lön, stipendium eller arvode som den mottagande organisationen eventuellt betalar.

Orsakerna till att forskningen ska utföras just vid ifrågavarande organisation ska motiveras i den sökandes egen forskningsplan.

Bilagan är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den.

Inbjudan bifogas ansökan som en pdf-fil. Om du har flera inbjudningar kan du skanna dem till en enda pdf-fil och tillägga ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_invitation.

Senast ändrad 28.10.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »