FI EN

CV/ meritförteckning

Meritförteckning

Dessa anvisningar gäller meritförteckningen som lämnas in som bilaga till ansökan. Meritförteckningen får vara högst två sidor lång.

1. Personuppgifter

 • efternamn, tidigare efternamn, förnamn
 • forskar-id, om du har ett sådant (t.ex. ORCID, Research ID)
 • födelseår
 • medborgarskap
 • webbplats (URL)

2. Avlagda examina och akademiska titlar

 • datum för examensintyg, examen, universitet och land; den senaste först
 • utnämningsdatum, docenttitel (title of docent), vetenskapsgren, universitet

3. Nuvarande arbetsuppgifter

 • start- och slutdatum för arbetsförhållande, arbetsuppgift, arbetsgivare och -plats; ange eventuella deltidsarrangemang
 • bisysslor och andra uppgifter och bindningar av relevans för forskningen

4. Tidigare arbetserfarenhet

 • start- och slutdatum för tidigare arbetsförhållanden eller stipendieperioder (den senaste först); arbetsuppgift, arbetsgivare och -plats eller finansiär, eventuellt deltidsarrangemang
 • tidigare bisysslor och andra uppgifter och bindningar av relevans för forskningen

5. Avbrott i karriären

 • t.ex. familjeledighet, militär- eller civiltjänst, annan ledighet eller avbrott i karriären; uppge datum samt tid i månader
 • Observera att det är frivilligt att meddela om dessa omständigheter, men uppgifterna kan inverka gynnsamt på bedömningen av ansökan och på din valbarhet, ifall utlysningen förutsätter ett specifikt skede av forskarkarriären.

6. Personlig forskningsfinansiering, stipendier

 • finansieringstid, typ av finansiering, finansiär och finansieringsbelopp
 • medverkan i uppgörandet av finansieringsansökningar för forskningsgrupp (namn på ansvarig ledare)

7. Erfarenhet av handledning och ledning av forskning

 • handledning av postdoktorala forskare (roll som ansvarig eller assisterande handledare, antalet adepter eller personernas namn och examensår)
 • erfarenhet som officiellt nominerad handledare för studerande för grundexamen samt fortbildningsstuderande (roll som ansvarig eller assisterande handledare, antalet adepter eller personernas namn och examensår eller uppskattat examensår)
 • ledning av forskningsarbete

8. Utbildningserfarenhet

 • datum, uppgift, ämne, universitet/institut och land

9. Ordnande av vetenskapliga möten

 • datum, evenemang, egen roll, antal deltagare

10. Patent, uppfinningar, priser och utmärkelser

 • patent och uppfinningar
 • pris och utmärkelser för vetenskapliga, konstnärliga eller forskningsmässiga förtjänster eller utmärkelser som beviljats för framgångsrik akademisk karriär

11. Övriga viktiga vetenskapliga eller akademiska meriter

 • period (år), uppgift, organisation/land
 • t.ex.
  • insatser som förgranskare eller opponent för avhandlingar, medlemskap i utländska nämnder för bedömning av doktorsavhandlingar, bedömning av vetenskaplig/konstnärlig kompetens
  • medverkan som internationell expert i referentgranskning (peer review) av finansieringsansökningar, medlemskap i nationella eller internationella expert-, bedömnings- eller styrgrupper, uppdrag som bedömare (referee) för vetenskapliga tidskrifter
  • uppdrag i högskolors eller forskningsorganisationers förvaltnings- eller arbetsgrupper, andra uppdrag i högskolesamfundet
  • viktiga roller inom internationella forskningsprojekt eller forskningsinfrastrukturer
  • viktiga internationella föredrag som inbjuden talare
  • viktigaste konstnärliga meriter
  • verksamhet inom öppen vetenskap: meriter i anslutning till produktion och distribution av forsknings- och informationsmaterial
  • övriga expertuppgifter

12. Medlemskap och förtroendeuppdrag i vetenskapliga samfund

 • period (år), uppgift, organisation och land
 • t.ex.
  • medverkan i redaktionskommittéer för vetenskapliga publikationsserier och tidskrifter eller redaktörsuppdrag i sådana

13. Länk till en mer komplett meritförteckning (vid behov)

Senast ändrad 14.3.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »