FI EN

Ansvariga projektledarens lön

Akademins finansiering för forskningsprojekt (akademiprojekt, akademiprojekt med särskild inriktning och projekt inom akademiprogram) är i första hand avsedd för avlöning av heltidsanställda forskare samt för övriga forskningskostnader. Den ansvariga ledarens lönekostnader kan dock med vissa begränsningar inkluderas i projektets totalkostnader.

1. Att inkludera ledarens lön i projektets totalkostnader (för att leda projektet)

Den ansvariga ledarens avlöningskostnader kan inkluderas i de totala projektkostnaderna i enlighet med forskningsplanen. En förutsättning är att ledarens uppgifter har klart specificerats i ansökan. Avlöningskostnaderna får inte vara betydliga i förhållande till projektets totalkostnader. De bör proportioneras t.ex. så att ledarens arbetstid i ett fyraårigt projekt inte överstiger sex månader, vilket ungefär motsvarar 1,5 månader per år.

2. Att söka finansiering för ledarens lön (för att forska)

Akademin kan bevilja sammanlagt högst tolv månaders finansiering för avlöningen av ett projekts ansvariga ledare. Finansieringen beviljas för forskning. Finansieringen ska förbättra möjligheterna att genomföra projektet och den beviljas endast av särskilt vägande skäl med anknytning till forskningen (t.ex. arbete utomlands, återkomst från utlandet eller flyttning till en annan forskningsorganisation eller ett företag i Finland). (Eventuellt företagssamarbete måste uppfylla de villkor som nämns i Akademins Allmänna villkor och anvisningar för finansiering.) En förutsättning är att uppgifterna och skälen tydligt klart beskrivs i ansökan. För att finansieringen ska kunna användas för detta ändamål, måste det ha noterats i finansieringsbeslutets villkor.

3. Att avlöna en ledare utan anställningsförhållande

Om projektets ansvariga ledare inte har ett anställningsförhållande (t.ex. till ett universitet/forskningsinstitut) ska hen i sin ansökan redogöra för hur lönen täcks under finansieringsperioden. Som sökande ska du utreda detta i ansökningsskedet. Pensionerade forskare kan beviljas finansiering enligt samma kriterier som gäller för andra forskare.

 

Senast ändrad 30.10.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »