FI EN

Ansökans komplettering

En inlämnad ansökan kan kompletteras innan ansökningstiden går ut. Gör de ändringar du vill göra och spara ansökan (save) i e-tjänsten (SARA). Systemet skickar dig inte en e-postbekräftelse efter att du sparat ansökan på nytt. 

Om du efter att ansökningstiden gått ut upptäcker betydande brister i din ansökan, ska du omedelbart kontakta utlysningens kontaktperson, som kan öppna ansökan för komplettering. Ansökan ska lämnas in (submit) igen, efter vilken får du en e-postbekräftelse. Kompletteringen beaktas så långt det är möjligt, beroende på hur ansökan har fortskridit i bedömnings- och beslutsprocessen. En väsentlig komplettering är t.ex. en inbjudan från ett utländskt universitet. 

Du ska inte lämna in eventuella nya bilagor med den s.k. tilläggsuppgiftsfunktionen, eftersom bilagorna i detta fall inte sparas som en del av ansökan.

När du kompletterar en konsortieansökan, observera att konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan (submit application) först efter att alla delprojekt har markerat sina ansökningar som färdiga i e-tjänsten.  Läs mer i anvisningarna för konsortieansökan och anvisningar för sökande i e-tjänsten.

Du ska också omedelbart meddela Akademin om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.

Senast ändrad 1.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »