FI EN

Programmet för spetsforskningsenheter: meritförteckning


Meritförteckningarna för spetsforskningsenhetens direktör, vice direktör och gruppledare får inte omfatta mer än fyra sidor. Förteckningen görs på engelska och av den ska framgå följande uppgifter:

 1. namn och födelseår
 2. examina, examensdatum och läroinrättningar, huvudämne, avhandlingens tema
 3. docenturer, universitet, utnämningsår
 4. nuvarande anställningsförhållande (inkl. start- och slutdatum)
 5. de viktigaste tidigare anställningsförhållandena (inkl. start- och slutdatum)
 6. de viktigaste utomlandsbesöken
 7. de viktigaste vetenskapliga och akademiska administrativa uppdragen (inkl. start- och slutdatum)
 8. de viktigaste vetenskapliga utmärkelserna och prisen, medlemskap i vetenskapsakademier
 9. de viktigaste forskningsbidragen
 10. ledning av forskning, handledda doktorsavhandlingar (som en av universitetet utsedd handledare)
 11. övriga vetenskapliga sakkunniguppdrag och resultat: medlemskap och förtroendeuppdrag i vetenskapliga samfund; medlemskap i redaktioner för vetenskapliga tidskrifter eller uppdrag som (chef)redaktör; granskare (referee) i vetenskapliga tidskrifter; förhandsgranskare eller opponent vid disputation; utvärdering av vetenskaplig kompetens (t.ex. docentur); medlemskap i fakulteter och styrelser; medlemskap i nationell eller internationell expert-, utvärderings- eller styrgrupp; internationell peer review av finansieringsansökningar (t.ex. ERC); viktiga internationella föreläsningar som inbjuden föreläsare; patent
 12. vetenskapligt och samhälleligt genomslag av egen forskning (vid behov): t.ex. antal publikationer; h-index; viktigaste och/eller mest citerade artiklar/antal citeringar; meriter i fråga om produktion och publicering av forsknings- och informationsmaterial

En meritförteckning är ett offentligt dokument. Man ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i meritförteckningen.

Senast ändrad 21.10.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »