FI EN

Meritförteckning


Vi ber dig att göra din meritförteckning efter Forskningsetiska delegationens modell. Din meritförteckning ska vara ett koncist sammandrag på engelska över dina vetenskapliga och andra meriter som kan tänkas inverka på genomförandet av den framförda forskningsplanen. 

I Akademins utlysningar rekommenderas det att meritförteckningen får vara högst fyra sidor. Fyll i förteckningen i tillämpliga delar och ändamålsenligt. Ta i beaktande utlysningens natur, ditt forskarkarriärssteg och vedertagna normer inom din egen disciplin.

Meritförteckningen är ett offentligt dokument. Du ska därför inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den. Om dessa uppgifter skulle påverka behörigheten att söka finansiering, är det bäst att kontakta utlysningens kontaktperson.

I Akademins utlysningar ska meritförteckningen och publikationsförteckningen lämnas in som skilda bilagor. Du ska alltså uppge publikationsuppgifterna endast i publikationsförteckningen. Kom ihåg att datera förteckningarna.

Meritförteckningen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst via rubriken Personuppgifter/cv.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_cv.

Godkänd 1.7.2015

Senast ändrad 6.7.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »