FI EN

Forskningsplan i mobilitetsstipendieansökningar


Den forskningsplan som lämnas in i samband med ansökningar om finansiering för forskarmobilitet eller annan bilateralavtalsbaserad finansiering får vara högst fem sidor. Den skall innehålla följande uppgifter:

 • sökandens namn, forskningsprojektets titel, institutionen där forskningen utförs
 • allmän beskrivning av forskningen (bakgrund, mål, resurser, eventuella resultat; etiska aspekter, forskningstillstånd)
 • samarbete med och kontakter till övrig forskning (bl.a. akademi- eller EU-finansierade projekt)
 • forskningens tidtabell
 • besökets syfte, vidare samband med den sökandes forskning, arbete som skall utföras under besöket samt tidtabell
 • den sökandes eventuella tidigare besök i anknytning till projektet samt besökens betydelse
 • den inbjudna forskarens eventuella tidigare besök till Finland i anknytning till projektet, erhållna stipendier samt besökens betydelse

Forskningsplanen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_research plan.

Senast ändrad 26.6.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »