FI EN

Tyskland: mobilitetsfinansiering

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

Bidraget är avsett för de rese- och vistelsekostnader som uppkommer av projektsamarbete mellan finländska och tyska forskargrupper. Finansieringen kan inte sökas för forskningskostnader eller seminarier.

Finansieringen kan sökas för två år, 2017–2018:

 • I fråga om DAAD-bidrag som håller på att sluta kan man ansöka om en förlängning för ett tredje år (t.ex. för att färdigställa publikationer).
 • En andra tvåårig finansieringsperiod beviljas inte direkt efter den första om forskningsansatsen hålls oförändrad. Om forskningsprojektet och -ansatsen däremot ändras kan samma partners få konkurrensbaserad finansiering också för en andra tvåårsperiod. Den finländska och tyska forskargruppen gör en gemensam forskningsplan. Det rekommenderas att lika många forskare från bägge länderna deltar i projektet. Besöken kan räcka allt från en vecka till några månader åt gången.

Finlands Akademi svarar för de finländska och DAAD för de tyska forskarnas kostnader enligt sina egna villkor. Akademin ersätter vistelsekostnaderna enligt beräkningsgrunderna för utlandsstipendier. Bidraget kan också täcka resekostnader.

Att beakta i e-tjänsten:

 • Finansieringen söks av projektets ansvariga ledare.
 • Den sökande ska bifoga till ansökan den tyska ansvariga projektledarens och de finländska projektdeltagarnas merit- och publikationsförteckningar. Förteckningarna kan sammanföras och bifogas till ansökan som en enda bilaga. De förteckningar som bifogas den ansökan som skickas till Finlands Akademi kan följa antingen Akademins eller DAAD:s anvisningar.
 • Den sökande ska bifoga till ansökan en gemensam finsk-tysk forskningsplan, varav framgår besökens tidtabeller samt den tyska sökandens namn, institution och kontaktuppgifter.
 • I ansökan ska ingå forskningsplatsens förbindelse.

Då ansökan bedöms beaktas särskilt följande:

 • forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet
 • forskargruppernas vetenskapliga meriter
 • hur grupperna kompletterar varandra
 • samarbetets mervärde
 • deltagande av unga forskare.

Den sökande ska själv ordna sin sjukförsäkring.

Finansieringsbesluten fattas i januari–februari 2018. Finansieringsperioden är två år räknat från beslutsdagen, om inte annat nämns i beslutet.

Kontaktperson

 • Ulla Ellmén
  vetenskapsrådgivare
  tfn 0295 335 011
  fornamn.efternamn(at)aka.fi
Senast ändrad 21.8.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »