FI EN

Särskilda anvisningar om ordnande av seminarier


Det är forskargruppens ledare som ansöker om bidraget. Bidraget är avsett för att täcka rimliga kostnader för anordnande av ett seminarium i Finland. I e-tjänsten ska de sökande välja utlysningen Mobilitet till Finland. Under Forskningsprojektets titel ska de tydligt ange om det är fråga om ett finsk-japanskt seminarium eller ett finsk-kinesiskt seminarium.

Till ansökan bifogas följande bilagor:

  • uppdaterad meritförteckning/cv (bifogas under Personuppgifter/cv i e-tjänsten)
  • publikationsförteckning
  • forskningsplan, som kort beskriver forskningen och innehåller ett preliminärt seminarieprogram. De sökande ska även redogöra för hur seminariet anknyter till forskningen. Dessutom ska de specificera en budget (t.ex. hyror, kaffeservering, tryckning och postning)
Senast ändrad 14.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »