FI EN

Indien: mobilitetsfinansiering


Mobilitetsstipendier för forskning vid universitet och forskningsinstitut i Indien kan sökas varje år i september. Akademin har tecknat samarbetsavtal om forskarmobilitet med tre indiska forskningsfinansiärer: Department of Biotechnology (DBT), Department of Science and Technology (DST).

Från Finland till Indien

 • DBT-stipendierna är avsedda för bioteknisk forskning och beredning av bioteknisk forskning vid universitet och forskningsinstitut i Indien. Akademins stipendium täcker rese- och vistelsekostnader i Indien. Läs mer i anvisningarna om Beräkning av stipendier för mobilitet från Finland. Stipendietiden är 7–360 dygn.
 • DST-stipendierna är avsedda för forskning och beredning av forskning vid universitet och forskningsinstitut i Indien. Akademin finansierar den sökandes resekostnader och DST finansierar logi och ett stipendium. Den rekommenderade stipendietiden är 21 dygn (kan vara 7–90 dygn).
 • Finansieringen kan sökas av en forskare med minst högre akademisk examen. Disputerade forskare ges företräde.
 • Stipendiet är ett personligt stipendium.
 • Forskaren ska själv ordna sjukförsäkring för stipendieperioden.
 • Ansökan görs i Akademins e-tjänst.

Bilagor till ansökan

Från Indien till Finland

 • Indiska forskare inom naturvetenskapliga och tekniska områden kan söka finansiering från DST för forskningsbesök till Finland. DST förmedlar ansökningarna till Akademin. De indiska forskarna måste ha en inbjudan av en finländsk forskare. Akademin delfinansierar kostnaderna för besöket i Finland (logi och vistelse).
 • DBT-bidrag kan sökas för att inbjuda indiska forskare inom bioteknik till Finland..
 • Den inbjudna forskaren ska ha avlagt högre akademisk examen.
 • Besökets längd är högst ett år.
 • I ansökan ska ingå forskningsplatsens förbindelse.
 • Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland
 • Akademin finansierar resekostnaderna från Indien till Finland tur och retur, kostnaderna för de resor i Finland som hänför sig till det vetenskapliga programmet samt ett stipendium.
 • Ansökan görs i Akademins e-tjänst.

Bilagor till ansökan

Mer information

Ulla Ellmén
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 011
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 27.5.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »