FI EN

Finansiering för forskningsorganisationer

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser, stöder organiserat forskningsarbete, forskarutbildning och universitetsundervisning samt upprätthåller och utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten.

Stärkande av universitetens profilering med konkurensutsatt finansiering  

Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. Finansieringen beviljas för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden och nya initiativ. Finansieringen kan beviljas inom samtliga vetenskapliga discipliner.
Flaggskeppsfinansiering
Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras.
Senast ändrad 5.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »