FI EN

Finansiering för forskare

Akademiprofessor

Den som söker anställning som akademiprofessor söker egentligen finansiering för sin egen lön för fem år. Finansieringen är avsedd för forskare i internationell toppklass för att de ska kunna idka vetenskaplig forskning på heltid.

Akademiforskare

När du ansöker om bidrag för anställning som akademiforskare söker du egentligen Finlands Akademis finansiering för din egen lön för högst fem år.En akademiforskare följer en forskningsplan som har bedömts hålla vetenskapligt hög nivå.Hen är en forskare med mångsidiga nätverk som har möjlighet att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare.

Forskardoktor

Finlands Akademis finansiering för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter. Forskardoktorer har goda nationella och internationella nätverk. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter. Forskardoktorer uppmuntras till internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Klinisk forskare

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa stöder läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning. Målet är att främja kliniska forskarkarriärer, t.ex. i samarbete med universitetssjukhus, och uppmuntra de läkare och forskare som sysslar med kliniskt arbete att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Finansiering för forskarmobilitet

Finlands Akademis finansiering för forskarmobilitet kan sökas varje år i september.

Senast ändrad 5.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »