FI EN

Så här fattas besluten

Finlands Akademis finansieringsbeslut fattas av förtroendeorgan:

Förtroendeorganen svarar för ärenden inom sina respektive verksamhetsområden som bestämts enligt lagen om Finlands Akademi. 

Besluten fattas efter föredragning. Det är ett sätt att fatta beslut som följs i den offentliga förvaltningen. Som föredragande fungerar oftast en vetenskapsrådgivare eller programchef. 

Beslutsberedningen baserar sig på bedömningsutlåtanden och panelernas rangordning av ansökningar. Ytterligare beaktar beredningen dokumentet om grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut och andra riktlinjer som styr Akademins verksamhet.

Finansieringsbesluten gällande de ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare som inlämnas i septemberutlysningen fattas i två steg. I det första steget får de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. Beslut för ansökningar om bidrag för anställning som klinisk forskare som fått betyg 1–3 fattas under det första steget.

Beslutsmeddelandet skickas per e-post strax efter beslutet har fattats. I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. Finansieringsbesluten i det andra steget kan vara positiva eller negativa.

Tematiska program (t.ex. akademiprogram och program för strategisk forskning) har oftast två steg. Under första steget lämnar den sökande in en preliminär ansökan, som innehåller en kort planskiss. Förtroendeorganen fattar beslut om vem som inbjudas till det andra steget på basis av planskissen och den eventuella bedömningen. De andra sökandena får ett negativt beslut. De som inbjuds till det andra steget ombeds att lämna in egentliga ansökningar, som sedan bedöms. Slutligen fattar förtroendeorganen finansieringsbeslut som kan vara positiva eller negativa.

Senast ändrad 12.8.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »