FI EN

Första stegets beslut om septemberutlysningen 2019

Besluten om ansökningar som inlämnades i septemberutlysningen 2019 fattas i två steg. Den stegvisa processen gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare.Genom det stegvisa beslutsfattandet strävar Akademin efter att påskynda behandlingstiderna för de ansökningar som utifrån referentgranskningen inte har möjlighet att finansieras. Detta gör att sökandena snabbare kan börja leta efter alternativa finansieringsmöjligheter.

I det första beslutssteget avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått betyget 1–4. I fråga om bidraget för kliniska forskare gäller det första beslutssteget de ansökningar som fått betyget 1–3. De forskare som fått avslag får samtidigt också ett bedömningsutlåtande om sin ansökan.

De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare (se tabellen nedan).

Forskningsråden fattar finansieringsbesluten på basis av bedömningsutlåtandena, rangordningarna och Akademins forskningspolitiska mål samt sina egna riktlinjer. Forskningsrådens behåller beslutanderätten när det gäller själva finansieringsbeslutet (positivt eller negativt) oberoende av panelernas rangordningar. Finansieringsbeslutet innehåller beslutsmotiveringen.

Tidtabellen för finansieringsbeslut innehåller två datum: det första beslutssteget och det andra beslutssteget. Sökandena får besked om finansieringsbeslutet per e-post i samband med det första eller andra skedet av beslutsprocessen.

Beslutsdatum för septemberutlysningen 2019

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö:

1. Första stegets beslut

Bidragsform

Ansökningar som beslutats i första steget (%)

2. Andra stegets beslut

1.4.

Akademiprojekt

 65

27.5.

1.4.

Akademiforskare

 63

27.4.

1.4.

Kliniska forskare

 36

27.5.

1.4.

Forskardoktorer

 60

27.4.

Forskningsrådet för kultur och samhälle:

1. Första stegets beslut

Bidragsform

Ansökningar som beslutats i första steget (%)

2. Andra stegets beslut

25.3.

Akademiprojekt

 68

28.5.

25.3.

Akademiforskare

 72

7.5.

25.3.

Forskardoktorer

 66

7.5.

25.3.

Kliniska forskare

 100

7.5.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

1. Första stegets beslut

Bidragsform

Ansökningar som beslutats i första steget (%)

2. Andra stegets beslut

12.5.

Akademiprojekt

 52

16.6.

7.4.

Akademiforskare

 55

12.5.

7.4.

Forskardoktorer

 59

12.5.

Senast ändrad 13.5.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »