FI EN

Ansöknings- och finansieringsstatistik

Akademin gör årligen upp en statistisk översikt över septemberutlysningen. I översikten presenteras uppgifter om antalet ansökningar, antalet bidragsbeslut och beviljandegraden (andelen finansierade ansökningar).

Uppgifterna granskas efter forskningsråd, bidragsform, forskningsorganisation, vetenskapsgren, kön och nationalitet. Dessutom granskas vitsordsfördelningen samt nationaliteten hos de internationella bedömarna.

Senast ändrad 24.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »