FI EN

Jäv


Bedömare kan vara jäviga av många orsaker. Bedömare kan inte utfärda utlåtanden

 • om bifall eller avslag av projektet orsakar dem fördel eller skada
 • om de har samarbetat med den sökande, t.ex.
  • har gett ut gemensamma publikationer med den sökande under de tre senaste åren
  • tillhör samma forskargrupp som den sökande eller deltar i att offentliggöra eller tillämpa resultaten
  • har verkat som den sökandes föreståndare, medarbetare eller handledare under de tre senaste åren
 • om de söker samma tjänst som den sökande
 • om de söker finansiering från Akademin under samma utlysningsomgång
 • om de är närstående till den sökande.

Med närstående avses:

 1. maka/make/sambo samt barn, barnbarn, syskon, förälder, far- och morförälder eller någon som på något annat sätt står personen särskilt nära (t.ex. förlovad eller nära vän) liksom även dessa personers makor/makar
 2. förälders syskon eller deras makor/makar, syskonbarn eller tidigare maka/make/sambo
 3. makas/makes barn, barnbarn, syskon, förälder eller far- och morförälder samt också dessa personers makor/makar och deras syskonbarn
 4. motsvarande halvsläkting. 

Bedömarna är också jäviga om tilltron till deras opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras eller om de känner att det uppstår en intressekonflikt i ärendet.

Om du som bedömare är jävig, var god meddela detta till oss med det snaraste.

Senast ändrad 4.5.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »