FI EN

Beslutsfattning i två steg

Finansieringsbesluten gällande de ansökningar om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag som inlämnades i septemberutlysningen 2018 fattas i två steg.

Ansökningar som i det första steget i den vetenskapliga utvärderingen bedömts med vitsordet 1–4 får enligt kommitténs prövning ett negativt beslut. För de kliniska forskarnas del behandlas i det fösta steget de ansökningar som bedömts med vitsordet 1–3. Så här får dessa sökande reda på beslutet fortare än förut.

I det andra steget behandlas resten av ansökningarna (därav mest fick vitsordet 5 eller 6). Finansieringsformerna anges därför med två datum. Finansieringsbeslut i det andra steget kan vara antingen positiva eller negativa.

Besluten som fattats i det första steget av septemberutlysningen 2018:

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö:

Datum

Bidragsform

Procent av ansökningar beslutade i det första steget

6.5.

Akademiprojekt

 65 %

15.4.

Akademiforskare

 64 %

15.4.

Klinisk forskare

 52 %

28.3.

Forskardoktor

 64 %

 

Forskningsrådet för kultur och samhälle:

Datum

Bidragsform

Procent av ansökningar beslutade i det första steget

29.3.

Akademiprojekt

66 %

29.3.

Akademiforskare

73 %

29.3.

Forskardoktor

 71 %

 

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

Datum

Bidragsform

Procent av ansökningar beslutade i det första steget

9.5.

Akademiprojekt

 53 %

4.4.

Akademiforskare

 59 %

4.4.

Forskardoktor

 71 %

 Tidtabeller för Akademins andra finansieringsbeslut.

Senast ändrad 10.5.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »