FI EN

Finansieringsbeslut

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen  2017 (förhandsinfromation)

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 29.5.2018
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: juni 2018
 • Forskningsrådet för hälsa: maj 2018 
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: juni 2018 

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 3.5.2018 
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: maj 2018 
 • Forskningsrådet för hälsa: maj 2018 
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: maj 2018 

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 29.5.2018
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: maj 2018 
 • Forskningsrådet för hälsa: maj 2018 
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: maj 2018 

Bidrad för anställning som akademiprofessor

 • Första steget 9.11.2017, andra steget Jun 2018

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2016

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 16.5.2017
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 20.6.2017
 • Forskningsrådet för hälsa: 28.4.2017
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 13.6.2017 

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö:27.4.2017
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 11.5.2017
 • Forskningsrådet för hälsa: 17.5.2017
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 5.5.2017

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 16.5.2017
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 11.5.2017
 • Forskningsrådet för hälsa: 7.6.2017
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 13.6.2017

Andra utlysningar

 • Bidrag för kliniska forskare: 17.5.2017
 • ERASynBio 18.1.2017
 • ICT 2023: Användarcentrerad hälsoteknologi och digitala hälsotjänster 10.10.2017
 • ICT 2023: Industriella internet 10.10.2017
 • ICT 2023: Beräkning, maskininlärning och artificiell intelligens Industriella internet 10.10.2017

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2015

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 24.5.2016
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 10.6.2016
 • Forskningsrådet för hälsa: 27.4.2016
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 3.6.2016 

Bidrad för anställning som akademiprofessor

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 24.5.2016
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 9.5.2016
 • Forskningsrådet för hälsa: 25.5.2016
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 29.4.2016

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 24.5.2016
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 9.5.2016
 • Forskningsrådet för hälsa: 20.6.2016
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 29.4.2016

Andra utlysningar

 • BioFuture2025 akademiprogram, andra steget 16.12.2016
 • Hälsa ur kohorter och biobanker (COHORT) akademiprogram, andra steget 18.11.2016
 • Antarktisforskning26.9.2016
 • Bidrag för kliniska forskare: 25.5.2016
 • Spetsprojektsfinansiering: 30.9.2016
 • Spetsforskningsenheter, första steg 29.11.2016

 

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2014

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 11.5.2015
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 11.6.2015
 • Forskningsrådet för hälsa: 22.4.2015
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 5.6.2015

Bidrad för anställning som akademiprofessor

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 23.4.2015
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 29.4.2015
 • Forskningsrådet för hälsa: 11.5.2015
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 24.4.2015

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 11.5.2015
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 29.4.2015
 • Forskningsrådet för hälsa: 10.6.2015
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 24.4.2015

Andra utlysningar

 • Digital humanvetenskap 2015 3.11.2015
 • Strategisk forskningsfinansiering
  - Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland 12.10.2015
  - Jämlikhet i samhället 12.10.2015 
  - Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring 12.10.2015
 • FIRI 2015, infrastrukturer där Finland är en medlemsstat: 16.12.2015
 • FIRI 2015, infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare: 18.12.2015 och 15.1.2016
 • FIRI 2015, nya initiativ och infrastrukturer som inte ingår i vägvisaren: 18.12.2015 och 15.1.2016
 • FIRI 2014: 19.12.2014 och 15.1.2015
 • FIRI 2014, ESFRI inbjudna sökande: 19.12.2014
 • Bidrag för kliniska forskare: 11.5.2015
 • Bidrag för utvecklingsforskning: 13.5.2015
 • Akademiprogrammet Ny energi: 8.12.2014
 • Arktiska förhållanden: 10.12.2014
 • Arktiska förhållanden, riktad utlysning: 17.6.2014
 • ICT 2023/WiFiUS: 13.11.2014
 • Samhällssäkerhet: 17.10.2014
 • Individualiserad hälsa 2014, andra steget 4.6.2015
 • Mineraltillgångar och materialersättning 17.6.2015 
 • Samprojekt inom forskningsprogrammet TULOS: inlärningsforskning 16.11.2015
 • Samprojekt inom akademiprogrammet MISU: FA och NRF  eller CONICYT 21.12.2015
 • Samprojekt: åldrande och tillgängliga informationssystem
 • Samprojekt inom ERA-NET RUS Plus

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2013

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 14.5.2014
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 12.6.2014
 • Forskningsrådet för hälsa: 23.4.2014
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 6.6.2014

Bidrag för anställning som akademiprofessor

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 20.3.2014
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 16.5.2014
 • Forskningsrådet för hälsa: 14.5.2014
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 25.4.2014

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 10.4.2014
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 16.5.2014
 • Forskningsrådet för hälsa: 4.6.2014
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 25.4.2014

Andra utlysningar

 • Samhällssäkerhet: 17.10.2014
 • Arktiska förhållanden 2013, andra steget: 17.6.2014
 • Bidrag för utvecklingsforskning: 16.6.2014 
 • Bidrag för kliniska forskare: 4.6.2014
 • Primära mineraltillgångar: 23.5.2014
 • ERA-NET NEuron II 2013 (MIND): 9.12.2013
 • Det mänskliga medvetandet FA och RFH, FA och NSCF: 9.12.2013 
 • Forskning kring långtidsförändringar i miljön: 14.5.2014
 • ICT 2023: informationssäkerhet: 12.6.2014
 • Forskningsprogrammet lärande och kunnande i framtiden: 21.11.2013
 • Climate-Smart Agriculture: Adaptation of Agricultural Systems in Europe
 • Kultur- och samhällsforskning (FA och JSPS, Japan): 27.3.2014
 • Medicinsk genomik, särskilt bioinformatik (FA, Tekes och JST, Japan): 17.3.2014
 • Geovetenskaper (FA och RFBR, Ryssland)
 • Materialvetenskap och -teknik (Finlands Akademi, NSF)

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2012

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 23.5.2013
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 10.6.2013
 • Forskningsrådet för hälsa: 17.4.2013
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 11.6.2013

Bidrag för anställning som akademiprofessor

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 8.4.2013
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 8.5.2013
 • Forskningsrådet för hälsa: 15.5.2013
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 7.5.2013

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 23.5.2013
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 8.5.2013
 • Forskningsrådet för hälsa: 5.6.2013
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 7.5.2013

Andra utlysningar

 • Skuld och skuldförhållande: 11.6.2013
 • Bidrag för utvecklingsforskning: 29.8.2013
 • Bidrag för kliniska forskare: 5.6.2013
 • Syntetisk biologi: 4.6.2013
 • Syntetisk biologi (Akademin och DBT, Indien): 4.6.2013
 • Barn och unga: 25.3.2013
 • Språkvetenskap (Akademin och OTKA, Ungern): 4.6.2013
 • Samprojekt: skogsforskning (Akademin och NSFC, Kina): 4.6.2013

Tidtabell för beslut: septemberutlysningen 2011

Akademiprojektsbidrag

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 24.4.2012
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 25.5.2012
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 8.6.2012
 • Forskningsrådet för hälsa: 11.4.2012

Bidrag för anställning som akademiprofessor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 5.6.2012
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 5.6.2012
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 5.6.2012
 • Forskningsrådet för hälsa: 5.6.2012

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 29.3.2012
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 4.5.2012
 • Forskningsrådet för hälsa: 23.5.2012
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 27.4.2012

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: 29.3.2012
 • Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik: 4.5.2012
 • Forskningsrådet för hälsa: 6.6.2012
 • Forskningsrådet för kultur och samhälle: 27.4.2012

Andra utlysningar

Senast ändrad 23.8.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »