FI EN
Bedömning & beslut

Bedömning och beslut


Akademins finansiering beviljas till de bästa forskarna och forskargrupperna samt till de mest lovande unga forskarna. Vår finansiering bygger på fri konkurrens. Målet är att genomföra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt. Vi beviljar finansiering inom samtliga vetenskapliga discipliner.

Principerna för vår finansiering:

  • hög kvalitet
  • internationell inriktning och internationellt samarbete
  • genomslag
  • ansvar
  • stöd för att förnya vetenskapen.

Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen. Våra fyra forskningsråd, rådet för strategisk forskning, kommittén för forskningens infrastrukturer eller våra sektioner fattar finansieringsbesluten utgående från bedömarnas utlåtanden.

Funding statistics: Autumn call 2018

Läs mer om hur ansökningarna bedöms.

Läs mer om hur finansieringsbesluten fattas.

Senast ändrad 18.6.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »