Yhteiskunnalliset vaikutukset ja mahdollisuudet

Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta muun muassa tutkimushankkeiden loppuraporttien avulla. Raportissa tutkijoita pyydetään arvioimaan tutkimushankkeensa vaikuttavuutta sekä vielä toteutumattoman vaikuttavuuden mahdollisuuksia.

Vaikutuksia ja vaikuttavuuden mahdollisuuksia jäsennetään mahdollisimman kattavasti eri näkökulmista:

  • julkiset palvelut ja yhteiskunnan toiminta
  • maailmankuva, kulttuuri ja inhimillinen ymmärrys
  • talous ja elinkeinoelämä
  • terveys ja hyvinvointi sekä
  • ympäristö ja luonnonvarat.

Alla on kuva vuosina 2017-2021 Suomen Akatemialle raportoitujen hankkeiden yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikuttavuusmahdollisuuksien itsearvioinneista. Vaikuttavuuden reitit, aikajänteet ja ilmenemismuodot vaihtelevat tieteenaloittain.

Tutkija voi sijoittaa arvionsa mahdollisista vaikutuksista ja vaikuttavuudesta valitsemallaan tavalla. Akatemia ei pyri ohjaamaan tutkimusta kohti tietynlaista vaikuttavuutta eikä aseta erilaisia vaikutuksia arvojärjestykseen. Arviointi vaikutuksista ja vaikuttavuusmahdollisuuksista tehdään jo noin vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä, tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee kuitenkin usein huomattavallakin viiveellä.

  • viidennes hankkeista valinnut yhden näkökulman
  • viidennes hankkeista valinnut kaksi näkökulmaa
  • puolet hankkeista valinnut vähintään kolme näkökulmaa

Vaikuttavuuden reitit, aikajänteet ja ilmenemismuodot vaihtelevat tieteenaloittain: -yhteiskuntatieteet:  78 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 80 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 55 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 57 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 40 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -humanistiset tieteet: 58 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 93 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 36 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 40 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 31 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -tekniikka: 57 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 57 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 81 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 60 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 71 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -ympäristö-, maatalous- ja metsätieteet: 52 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 55 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 56 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 52 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 89 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -luonnontieteet: 48 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 55 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 59 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 53 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 55 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -biotieteet: 46 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 54 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 47 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 74 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 56 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -lääke- ja terveystieteet: 45 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 47 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 47 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 91 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 25 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin -kaikki tieteenalat yhteensä: 55 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan 62 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia maailmankuvaan, kulttuuriin ja inhimilliseen ymmärrykseen 56 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia talouteen ja elinkeinoelämään 63 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin 50 prosentissa hankkeita arvioitua vaikuttavuutta ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ympäristöön ja luonnonvaroihin.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?