Vaikuttavuuden reitit

Vaikuttavuuden edellytys on, että tutkimuksen tuottama uusi tieto, teknologia, osaaminen, ymmärrys tai näkökulma välittyy tiedeyhteisön ulkopuolelle. Välittymistä puolestaan voidaan jäsentää erilaisten reittien kautta:

 • tutkimustulosten siirtyminen
 • vuorovaikutus sekä
 • osaavat ihmiset.

Vaikuttavuuden polut ovat kytköksissä erilaisiin tutkimusaloihin ja -aiheisiin sekä siihen, miten tietoa tai osaamista hyödynnetään. Avoin tiede ja sen edistäminen on myös merkittävä väylä tieteen ja tutkimuksen laajempaan vaikuttavuuteen.

Tarkastelussa 2 426 projektia:
*Lähde: Suomen Akatemialle jätetyt loppuraportit 2017-2021 sekä Web of Science ja Scopus -tietokannat (julkaisut) ja Suomen Akatemialle jätetyt loppuraportit 2018-2022 (muut luvut).

Avaa kuva pdf-tiedostona

Avaa kuva pdf-tiedostona

  Avaa kuva pdf-tiedostona

  Avaa kuva pdf-tiedostona

   Tutustu vaikuttavuuden eri reitteihin tietoaineistojemme kautta: Tieteen tila 2016 sekä Akatemian esitteet ja julkaisut

   Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?