Vaikuttavuuden reitit

Vaikuttavuuden edellytys on, että tutkimuksen tuottama uusi tieto, teknologia, osaaminen, ymmärrys tai näkökulma välittyy tiedeyhteisön ulkopuolelle. Välittymistä puolestaan voidaan jäsentää erilaisten reittien kautta:

 • tutkimustulosten siirtyminen
 • vuorovaikutus sekä
 • osaavat ihmiset.

Vaikuttavuuden polut ovat kytköksissä erilaisiin tutkimusaloihin ja -aiheisiin sekä siihen, miten tietoa tai osaamista hyödynnetään. Avoin tiede ja sen edistäminen on myös merkittävä väylä tieteen ja tutkimuksen laajempaan vaikuttavuuteen.

Tarkastelussa 2 426 projektia:
*Lähde: Suomen Akatemialle jätetyt loppuraportit 2017-2021 sekä Web of Science ja Scopus -tietokannat (julkaisut) ja Suomen Akatemialle jätetyt loppuraportit 2018-2022 (muut luvut).

Osaavat ihmiset

 • 2 192 tohtorin tutkintoa (suoritettu hankkeiden yhteydessä)
 • 1 982 ylempää korkeakoulututkintoa (suoritettu hankkeiden yhteydessä)
 • 10 761 henkilötyövuotta tutkimusta Suomen Akatemian rahoituksella

Tutkimustulosten siirtyminen

 • aineisto avoimesti saatavilla 70 % hankkeista
 • 40 % hankkeista hyödyntänyt kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tai ESFRI-tiekartalla olevaa tutkimusinfrastruktuuria
 • 19 000 yhteistyökumppania, joista 56 % uusia
 • 8 % hankkeista tehnyt tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa
 • 4 % hankkeista tehnyt tutkimusyhteistyötä julkisen sektorin kanssa
 • 340 keksintöilmoitusta
 • 400 haettua patenttia
 • 185 myönnettyä patenttia
 • 100 kaunokirjallista tai taiteellista teosta
 • 860 hanketta saanut lisärahoitusta Akatemian ulkopuolelta
 • 6 % hankkeista saanut lisärahoitusta EU:sta
 • 2 % hankkeista saanut lisärahoitusta yritykseltä
 • 14 % hankkeista saanut lisärahoitusta säätiöltä tai rahastolta
 • 23 % hankkeista saanut rahoitusta omalta organisaatiolta omarahoitusosuuden lisäksi
 • 170 yleistajuista julkaisua vuodessa
 • 275 ammatillista julkaisua vuodessa
 • 145 opinnäytetyötä tai väitöskirjaa vuodessa
 • 7 900 tieteellistä julkaisua vuodessa
 • 82 % julkaisuista avoimesti saatavilla
 • 23 % Suomen julkaisuista juontaa juurensa Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen

Vuorovaikutus

 • 3 000 vuorovaikutustahoa tiedeyhteisön ulkopuolella
 • 27 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa median kanssa
 • 23 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa
 • 20 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa ammatillisten sidosryhmien kanssa
 • 16 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa julkishallinnon kanssa
 • 13 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa suuren yleisön kanssa
 • 13 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa
 • 11 % hankkeista ollut vuorovaikutuksessa koulutustoimijoiden kanssa
 • 4900 kappaletta alle 1kk tutkimusvierailua Suomeen, Suomesta tai Suomessa
 • 250 vuoden edestä yli 1kk tutkimusvierailuja Suomeen, Suomesta tai Suomessa

Tutustu vaikuttavuuden eri reitteihin tietoaineistojemme kautta: Tieteen tila 2016 sekä Akatemian esitteet ja julkaisut

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?